Zapraszamy

NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGÓW
oraz inne osoby z placówek oświatowych na nasze najbliższe 

SZKOLENIA otwarte

- stacjonarne we Wrocławiu

Gry terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne
dla uczniów 8-19 lat

21.09.22 (śr.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)
w placówkach oświatowych cz. 1

23.09.22 (pt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Gry i zabawy outdoorowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

24.09.22 (sob.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa
z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi

01.10.22 (sob.), godz. 10.00-14.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego
04.10.22 (wt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP)
w placówkach oświatowych cz. 2

19.10.22 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe
dla uczniów

20.10.22 (czw.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Analiza i interpretacja rysunku dziecka
22.10.22 (sob.), godz. 10.00-14.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
15.11.22 (wt.), godz. 10.00-12.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 250 pln/os.

YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u
24.11.22 (czw.), godz. 10.30-13.00 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf
02.12.22 (pt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 180 pln/os.

- online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

Awans zawodowy dla nauczyciela dyplomowanego - nowa ścieżka awansu zawodowego
18.08.22 (czw.)godz. 19.00-21.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 89 pln/os.

Awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego - ścieżka awansu zawodowego w okresie przejściowym
19.08.22 (pt.)godz. 19.00-21.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 89 pln/os.

Przygotowanie do zawodu – nowa ścieżka awansu zawodowego
24.08.22 (pt.)godz. 18.00-20.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 89 pln/os.

Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
24.08.22 (śr.)godz. 9.00-12.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
29.08.22 (pon.), godz. 9.00-12.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
15.09.22 (czw.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w placówce oświatowej -
IPET, WOPFU
16.09.22 (pt.), godz. 17.30-20.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne
i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka

20.09.22 (wt.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie
27.09.22 (wt.), godz. 17.00-19.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 79 pln/os.

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

05.10.22 (śr.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej od 12 r.ż.
11.10.22 (wt.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 180 pln/os.

Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu
12.10.22 (śr.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

WORD w praktyce
18.10.22 (pt.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Kompetencje cyfrowe nauczyciela
24.10.22 (pon.), godz. 17.30-20.30 (4 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 120 pln/os.

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
26.10.22 (śr.), godz. 17.30-20.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów
27.10.22 (czw.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
z deficytem uwagi

17.11.22 (czw.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

-  -  -

SZKOLENIA ONLINE jako FILM SZKOLENIOWY
(dostęp do nagrania na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie rówieśniczej placówki ogólnodostępnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln w czasie rzeczywistym)

Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy ZOOM
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
szkolenie online 2 godz. dyd. (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-rodzic-dziecko
szkolenie online 2 godz. dyd. 

koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 120 pln/os. (zamiast 150 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Jak motywować dzieci do nauki
szkolenie online 2 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
szkolenie online 5 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 180 pln/os.(zamiast 210 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej 
szkolenie online 5 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 240 pln/os.(zamiast 290 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
szkolenie online 5 godz. dyd.
koszt 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
szkolenie online 5 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 290 pln/os. (zamiast 340 pln/os. w czasie rzeczywistym)

*
Szkolenia online dla nauczycieli wychowania fizycznego:

Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
w dowolnym terminie (2,5 godz. dydaktyczne) 
szkolenie online (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt dostępu do nagrania ze szkolenia online oraz płytą DVD z ćwiczeniami:

99 pln/os. (zamiast 180 pln stacjonarnie) 

Oferujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych z powyższych zakresów tematycznych, a także ze zdalnego nauczania uczniów i prowadzenia z nimi lekcji online za pośrednictwem Teams (Microsoft)Webex (Cisco), czy Zoom.

UWAGA: szczegóły o każdym z powyższych szkoleń dostępne są po kliknięciu na jego temat, będący jednocześnie aktywnym linkiem do szkolenia

*
POLECAMY e-book 
JAK ZINTEGROWAĆ UCZNIÓW W KLASIE
20 gier i zabaw integrujących zespół
 

autorstwa naszego psychologa dr Słwomira Świtały
w cenie promocyjnej do końca sierpnia 29,90 pln (zamiast 39,90 pln) ---> więcej informacji o e-booku pod linkiem http://www.euro-szkolenia.com.pl/m,5357,e-book.html, a formularz zamowienia znajduje się tutaj pod linkiem ---> https://forms.gle/DmADHMHKam3srxjT6 .


pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com