Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa (stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Prowadząca: mgr Anna Bielewicz-Rzepka (neurologopeda), lub Anna Przyborska-Borkowicz

UWAGA: kolejność uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu (w cz.1 i 2) jest dowolna; można uczestniczyć tylko w jednej, wybranej części szkolenia.

Cel szkolenia: metody pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem  programu zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na aktywność ruchową.

Zakres szkolenia:

  1. Podniesienie efektywności społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka z nadpobudliwością psychoruchową poprzez stymulację psychomotoryczną zorientowaną na naturalną aktywność ruchową z uwzględnieniem mowy, myślenia, postrzegania i uczuć dziecka.
  2. Prezentacja programu socjoterapeutycznego adresowanego do dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzenia w sferze funkcjonowania społecznego i emocjonalnego oraz skróconym czasem koncentracji uwagi i zaburzoną percepcją
  3. Zajęcia warsztatowe – realizacja przykładowych zajęć wg scenariusza.
  4. Zajęcia warsztatowe – budowanie umiejętności kreowania własnych zajęć.

 

Dla kogo:

 nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego;

 studentów kierunków pedagogicznych;

 wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 800 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

–  dla osób indywidulanych 150 pln.

 

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com