Dyrektorzy placówek

Organizujemy we WROCŁAWIU, a także czasami w Łodzi i Warszawie, wiele fachowch szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez nich delegowanym (np. kadrowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, ZSIP, pedagogom, psychologom itd.).
Poniżej szkolenia planowane na I semstr roku szkolnego 2018/19:

10.12.2018 (pon.), godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Nowelizacji Karty Nauczyciela po 1  września 2018 r. oraz nowych zasad oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego

17.12.18, godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

09.01.2019 (śr.), godz.10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego

20.03.2019 (śr.), godz.10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Rola mediacji w placówce oświatowej
Prowadząca: Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy

II sem. 2018/19 cz.1 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
I sem. 2019/20 cz.2 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola 
:

  cz. 1 – badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy (II sem. 2018/19)
  cz. 2 – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych;
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP i prawa pracy w placówkach oświatowych.

II sem. 2018/19 cz. 1 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu) 
I sem. 2019/20 cz. 2  (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu) 

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych
- cz. 1: zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;
- cz.2: wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych
- podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
- prowadzenie akt osobowych;
- wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
RODO w placówkach oświatowych
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI. 

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we WrocławiuZarządzanie sobą w czasie (z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej)
Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu) 
Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Zamówienia publiczne:
a) cz.1 do kwoty 30 000 Euro, godz. 10.00 – 11.45
b) cz.2 powyżej kwoty 30 000 Euro, godz. 12.00 – 14.00
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem. 2018/19 (CSKUŁ w Łodzi)
Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych.
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej 

Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Statut szkoły
Prowadzący: 
Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Statut przedszkola
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

ŁÓDŹ

II sem 2018/19 (CSKUŁ w Łodzi)
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.

II sem 2018/19 (CSKUŁ w Łodzi)
Nowelizacją Karty Nauczyciela po 1 stycznia 2018  (wraz z orzecznictwem sądowym)
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego.

Koszt każdego z powyższych szkoleń: 
– 340 pln/os. 
– 580 pln przy zapisie dwóch osób z jednej placówki na jedno szkolenie (zamiast 680 pln) lub uczestnictwie jednej osoby w I i II cz. danego szkolenia (dotyczy SIP i BHP).  

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzacych (zazwyczaj dane szkolenie – jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać mailem na biuro@euro-szkolenia.com.pl, faksem po nr 71/7072604 lub telefonicznie 515 588 177.

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych:
– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w    zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne w placówce oświatowej;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com