Wyjazdy

   ZAPRASZAMY NA NASZE NAJBLIŻSZE SZKOLENIA WYJAZDOWE
 Dyrektrów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski
termin: 14-15 maja 2020 r., Strzegomiany k/Sobótki (Villa Sobótka)

 PLAN wyjazdu: czwartek od. godz. 13.00 –  piątek do godz. 13.00 (fakultatywnie ze wspólnym wejściem na Ślężę i ogniskiem do godz.18.00)
Cena 480/os. pln zawiera: 2 szkolenia, wyżywienie (obiadokolacja+śniadanie), 1 nocleg  w pokojach 2-3 osobowych oraz bingo z nagrodami
i ognisko na Ślęży (dojazd we własnym zakresie)

Miejsce: Villa Sobótka w Strzegomianach k/Wrocławia (www.villasobotka.pl) 
Możliwość wystawienia faktury na placówkę – całościowej lub częściowej.

W trakcie wyjazdu zaplanowane mamy 2 szkolenia warsztatowe dedykowane właśnie Dyrektorom szkół i przedszkoli, które mają na celu wspomóc Państwa kompetencje komunikacyjne, czyli "Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic" oraz zapoznać z nowoczesnymi metodami radzenie sobie ze stresem na tak odpowiedzialnym stanowisku, czyli "Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej".

Poniżej dokładny plan szkoleń oraz informacje o prowadzących:

"Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej"
prowadząca: mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – absolwentka UWr na wydziale Sztuki oraz Psychologii; liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji i wspierania rozwoju dzieci metodą MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfulness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowany trener metody).

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami redukcji stresu poprzez wykorzystanie technik uważności.

Plan szkolenia:
1. Zapoznanie z podstawowymi mechanizmami powstawania stresu.
2. Rozpoznanie własnych stresorów i własnych wzorców reagowania w sytuacjach trudnych.
3. Wprowadzenie podstawowych technik wykorzystywanych w praktyce Mindfulness. 

"Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic"
prowadzący: dr Sławomir Świtała – nauczyciel akademicki z 10-letnim stażem. Ukończone studia AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także liczne kursy, m.in. kurs oligofrenopedagogiki. Psycholog – praktyk prowadzący zajęcia z różnych dziedzin psychologii; terapeuta w nurcie Gestalt.

Cel zajęć: poprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii dyrektor – nauczyciel – rodzic.

Zakres zajęć:
1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
3. Aktywne słuchanie, komunikat:"ja".
4. Język ciała.
5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
7. Zasady współpracy z rodzicami i pracownikami.

Udział w warsztatach wyjazdowych umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie dyrektorów innych szkół i przedszkoli. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.03.2020 r.:
– mailem na adres biuro@euro-szkolenia.com.pl;
– telefonicznie pod nr 515 588 177;
– faksem pod nr 71/7072604.

Zapraszam serdecznie do udziału w naszych warsztatach wyjazdowych.

sob

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com