Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Forma szkolenia: zajęcia warsztatowe

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagog, psycholog)

Cel zajęć: nabycie umiejętności rozróżniania wśród uczniów wzrokowca, słuchowca i kinestetyka oraz  stosowanie adekwatnych technik w pracy z nimi.

Zakres zajęć:

1. Informacje ogólne na temat procesu uczenia się
2. Analiza stylów uczenia się.
3. Omówienie metod uczenia się.

Dla kogo:

– nauczyciele placówkek oświatowych;

– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 600 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

–  dla osób indywidulanych 150 pln

 Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu.

 

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com