Dla szkół

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online lub stacjonarnie) Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online lub stacjonarnie) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (stacjonarnie lub online)
Gdy dziecko nie chce jeść Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarnie) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online i stacjonarnie) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 (stacjonarnie)
Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Pewność siebie i samoocena dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się Rozwijanie kompetencji osobowych Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli
WORD w praktyce (stacjonarnie lub online) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego (stacjonarnie) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness)
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 12 r.ż. (online i stacjonarnie)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com