Dla szkół

Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2)
Gdy dziecko nie chce jeść Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Pewność siebie i samoocena dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się Rozwijanie kompetencji osobowych Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli
Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com