Pewność siebie i samoocena dziecka

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Forma szkolenia: mini-wykład i zajęcia warsztatowe

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (weekendowe szkolenia otwarte)                

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz (psycholog - dzieci młodsze) lub dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z ćwiczeniami kształtującymi u dzieci pewność siebie i zwiększającymi umiejętności radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach społecznych.

Zakres zajęć:

  1. Omówienie pojęcia samoocena i jego znaczenia w funkcjonowaniu
    człowieka.
  2. Kiedy kształtuje się samoocena i kto ma na nią największy wpływ.
  3. Co to znaczy wysoka samoocena i jak się przejawia.
  4. Ćwiczenia, gry i zabawy wspierające u dzieci pewność siebie i zwrotnie wpływające na podniesienie samooceny.

Dla kogo:

– nauczyciele placówek oświatowych;

– studenci kierunków pedagogicznych;

– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dzieci, np. rodzice. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 700 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (lub 120 pln przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki)

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com