Dla przedszkoli

Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy (online) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (online) Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Dykcja, czyli poprawna wymowa Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2 - online)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (online) Emisja głosu w pracy nauczyciela
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy lub nauczycieli (stacjonarnie) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie)
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak motywować dzieci do nauki (online) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online)
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Pewność siebie i samoocena dziecka
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa
Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-rodzic-uczeń (online i stacjonarnie) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji
Trening asertywności dla nauczycieli Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce nauczyciela (online i stacjonarnie) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie i online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com