Dla przedszkoli

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela(online lub stacjonarnie) Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarnie)
Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy (online) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (stacjonarnie lub online) Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Dykcja, czyli poprawna wymowa Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online lub stacjonarnie)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (stacjonarnie lub online) Emisja głosu w pracy nauczyciela
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy lub nauczycieli (stacjonarnie) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie)
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak motywować dzieci do nauki (stacjonarnie lub online) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online)
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online i stacjonarnie) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku (stacjonarnie i online) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online lub stacjonarnie)
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej - tworzenie IPETu (online i stacjonarnie) Pewność siebie i samoocena dziecka Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarnie lub online)
Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarnie) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (stacjonarnie lub online)
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarnie) TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (stacjonarnie lub online) WORD w praktyce (stacjonarnie lub online)
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarnie) Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online lub stacjonarnie) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie lub online)
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarnie) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com