Dla przedszkoli

Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarnie) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela(online lub stacjonarnie) Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarnie)
Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy kontraktowy/mianowany/dyplomowany (online/stacjonarnie) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (stacjonarnie lub online) Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Dykcja, czyli poprawna wymowa Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online lub stacjonarnie)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarnie) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (stacjonarnie lub online)
Emisja głosu w pracy nauczyciela (stacjonarnie lub online) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (stacjonarnie lub online) Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online)
Gry i zabawy integrujące zespół klasowy/grupę dzieci/nauczycieli (stacjonarnie) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne Jak motywować dzieci do nauki (stacjonarnie lub online) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online)
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online i stacjonarnie) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 (stacjonarnie)
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku (stacjonarnie i online) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej cz. 1 - wiedza i praktyka w pigułce (online) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online lub stacjonarnie) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej - IPET, WOPFU (online i stacjonarnie) Pewność siebie i samoocena dziecka
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarnie lub online)
Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarnie) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (stacjonarnie lub online)
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (stacjonarnie lub online) Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarnie) Trening asertywności dla nauczycieli
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (stacjonarnie lub online) Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie rówieśniczej placówki ogólnodostępnej (online lub stacjonarnie)
Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online lub stacjonarnie) WORD w praktyce (stacjonarnie lub online) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarnie)
Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online lub stacjonarnie) Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie lub online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness)
Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarnie) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online)
Żywienie dzieci z alergią w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarnie)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com