Dla przedszkoli

Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarnie) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela(online lub stacjonarnie) Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarnie)
Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy kontraktowy/mianowany/dyplomowany (online/stacjonarnie) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (stacjonarnie lub online) Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Dykcja, czyli poprawna wymowa Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online lub stacjonarnie)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (stacjonarnie lub online) Emisja głosu w pracy nauczyciela (stacjonarnie lub online)
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (stacjonarnie lub online) Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy/grupę dzieci/nauczycieli (stacjonarnie)
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak motywować dzieci do nauki (stacjonarnie lub online)
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online i stacjonarnie) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 (stacjonarnie)
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2 Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku (stacjonarnie i online) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online lub stacjonarnie) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej - IPET, WOPFU (online i stacjonarnie) Pewność siebie i samoocena dziecka
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa
Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarnie lub online) Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarnie) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (stacjonarnie lub online) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online)
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarnie) TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji
Trening asertywności dla nauczycieli Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (stacjonarnie lub online)
WORD w praktyce (stacjonarnie lub online) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarnie) Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online lub stacjonarnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie lub online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online)
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarnie)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com