Dla przedszkoli

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018 Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka
Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Emisja głosu w pracy nauczyciela
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Pewność siebie i samoocena dziecka
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne
Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Trening asertywności dla nauczycieli
Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i w szkole Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży
WORD w praktyce Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness)
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com