Wyjazdy

ZAPRASZAMY
do organizowania szkoleniowych rad wyjazdowych dla Państwa Grona Pedagogicznego do obiektów, z którymi współpracujemy (warunkiem organizacji dla Państwa wyjazdu jest zamównienie minimum jednego naszego szkolenia na wyjeździe, np. z integracji, skutecznej komunikacji, kreatywności, stresu i wypalenia zawodowego, treningu interpersomalnego lub Mindfulness):

   ZAPRASZAMY także na nasze najbliższe
WYJAZDOWE SZKOLENIA DLA 
DYREKTORÓW
placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

18-19.05.23 r. 
do Villi Sobótka http://www.villasobotka.pl/
 w Strzegomianach k/Sobótki (woj. dolnośląskie) 
lub
05-06.10.23  r. do Gościńca do Pod Zającem http://gosciniecpodzajacem.pl/
w Ostrowinie k/Oleśnicy (woj. dolnośląskie)

PLAN wyjazdu: 
czwartek od. godz. 13.00 - piątek do godz. 13.30
Koszt 1250 pln/os. obejmuje: 
- 1 nocleg (pokoje 2, 3 i 4-osobowe);
- 2 szkolenia warsztatowe;
- wyżywienie (1 obiad, 1 kolacja, 1 śniadanie), 
- zajęcia integracyjne.
Uwaga: dojazd we własnym zakresie.

Udział w warsztatach wyjazdowych umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie dyrektorów innych szkół i przedszkoli. 

W trakcie wyjazdu zaplanowane mamy 2 szkolenia warsztatowe dedykowane właśnie Dyrektorom szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, MDK oraz żłobków, które mają na celu wspomóc Państwa kompetencje managerskie:

18-19.05.2023 (czw.-pt.) w Villi Sobótka
Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. (psycholożka Wielisława Wasyłew-Zwierz)
Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic 4 godz. dyd. (psycholog dr Sławomir Świtała)

05-06.10.2023 (czw.-pt.) w Gościńcu pod Zającem
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora palcówki oświatowej 
4 godz. dyd. (pedagożka, trenerka kadry pedagogicznej Urszula Zyśko)
Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu na stanowisku dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. (psycholog dr Sławomir Świtała)

Informacje o prowadzących:

mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – psycholożka i malarka; absolwentka UWr na wydziale Psychologii oraz ASP we Wrocławiu; odbyła liczne szkolenia z zakresu metody MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfulness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowana trenerka metody).

mgr Urszula Zyśko – pedagożka, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej z wieloletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń (m. in. z autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, zespołem FAS). Pracowała jako terapeutka w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Od 2012 r. prowadzi Pracownię Integracji Sensorycznej Sentidos we Wrocławiu; od 5 lat trenerka kadry pedagogicznej oraz zarządzającej placówkami oświatowymi.

dr Sławomir Świtała – psycholog, terapeuta, nauczyciel; ukończył studia Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne, a także szkołę dla psychoterapeutów w Ośrodku Edukacji Psychologicznej Jacka i Barbary Rydlewskich we Wrocławiu; posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauk Humanistycznych na AWF oraz na SWPS we Wrocławiu, a także jako nauczyciel w liceum; psychoterapeuta w nurcie Gestallt – prowadzi terapie indywidualne, a od 10 lat także liczne szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz zarządzającej placówkami oświatowymi.

Opisy szkoleń:

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora palcówki oświatowej
Cel szkolenia: budowanie świadomości w sektorze edukacyjnym dotyczącej wartości rozwoju osobistego, w kontekście rozwijania kariery zawodowej i budowania satysfakcji z wykonywanych zadań; tworzenie strategii samokontroli oraz wczesnego reagowania na pojawiające się objawy wypalenia zawodowego, poprzez zwiększanie świadomości własnych potrzeb oraz odpowiedzialności za ich optymalną realizację

Zakres szkolenia:
1. Omówienie charakterystyki pracy dyrektora/nauczyciela, pod kątem kompetencji, osobowościowych, którymi powinien dysponować, by skutecznie i z satysfakcją wykonywać swoją rolę.
2. Podział powyższych kompetencji na merytoryczne, psychologiczne (samoświadomość, samoocena, samokontrola), społeczne (empatia, asertywność, współpraca); prakseologiczne (motywacja, zdolności adaptacyjne, sumienność).
3. Zasady podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w rozwoju osobistym.
4. Praktyczne warsztaty w oparciu o karty pracy z zakresu samoświadomości, samooceny, samokontroli; empatii, asertywności, współpracy, motywacji zdolności adaptacyjnej (profil sensoryczny i Mindfulness) oraz sumienności.
5. Dzielenie się refleksjami.

Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic
Cel szkolenia:
 poprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii dyrektor-nauczyciel–rodzic

Zakres szkolenia:
1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
3. Aktywne słuchanie, komunikat: "ja".
4. Język ciała.
5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
7. Zasady współpracy z rodzicami i kadrą pedagogiczną

Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z efektywnymi i „efektownymi” metodami wspomagania uważności swojej i innych osób ze sfery zawodowej

Zakres szkolenia:
1. Kiedy mózg uczy się, czyli jak ważne jest zarządzanie uwagą.
2. Co to jest Mindfulness i jakie korzyści płyną z praktyki uważności.
3. Uważny dyrektor.

Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu na stanowisku dyrektora placówki oświatowej 
Cel szkolenia: podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym; profilaktyka zaburzeń zachowania w sytuacjach stresowych; zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zakres szkolenia:
1. Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach stresujących.
2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania objawów stresu.
3. Uświadomienie sobie możliwości i zasobów osobistych sprzyjających radzeniu sobie ze stresem.
4. Poznanie technik i sposobów obniżających napięcie emocjonalne i stres. 
5. Etapy i symptomy wypalenia zawodowego oraz sposoby zapobiegania wypaleniu.

Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma 2 CERTYFIKATY oraz materiały merytoryczne.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 20 dni przed terminem danego wyjazdu
(w miarę wolnych miejsc):
przez formularz online pod linkiem https://forms.gle/VabdaDvz65wy88HX7 .
(ilość miejsc ograniczona, maksymalnie 15-20 os., decyduje data zgłoszenia)

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel. pod nr 515 588 177 pon.- czw. w godz. 9.00-12.00.

Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę w ramach doskonalenia zawodowego – całościowej lub częściowej.

UWAGA! Nasza Fundacja Prymus posiada uprawnienia statutowe do szkoleń nauczycieli (jeśli takich uprawnień wymaga gmina).

Zapraszam serdecznie do udziału w naszych warsztatach wyjazdowych.

 OBIEKTY SZKOLENIOWE, z którymi obecnie wspólpracujemy w ramach wyjazdów szkoleniowych dla dyrektorów oraz wyjazdowych rad pedagogicznych:

aa

Gościniec pod Zającem w Ostrowinie k/Oleśnicy (dla grup do 20 osób) 
http://gosciniecpodzajacem.pl/ 

a

Villa Sobótka w Srzegomianach k/Sobótki (dla grup do 40 osób)
http://www.villasobotka.pl

 bbb
Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze (dla grup 35-50 osób)
https://www.srebrna.com
pełny HTML | wersja mobilna