Zapraszamy

NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGÓW
oraz inne osoby z placówek oświatowych na nasze najbliższe 
SZKOLENIA otwarte
(do każdego zaświadczenie imienne MEiN, materiały)
WAŻNE: posiadamy jako Fundacja Prymus uprawnienia statutowe do szkoleń nauczycieli

- stacjonarne we Wrocławiu:

Fit Ball - metodyka prowadzenia zajęć w szkole
15.06.23 (czw.), godz. 11.00-13.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

Obowiązki pracodawcy związane z wykonywaniem przez pracowników pracy w sposób zdalny
15.09.23 (pt.), godz. 10:00-14:00 (5 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 380 pln/os.

Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat
18.09.23 (pon.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych
21.09.23 (czw.), godz. 10:00-14:00 (5 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 340 pln/os

Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży
26.09.23 (wt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Samoobrona w parterze dla uczniów z elementami Jiu-Jitsu
10.23 (data w trakcie ustalania), godz. 10.00-12.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 250 pln/os.

Analiza i interpretacja rysunku dziecka
07.10.23 (sob.), godz. 10.00-14.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Aerobik jako forma urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego
16.10.23 (pon.), godz. 10.00-12.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

BHP w placówkach oświatowych - bezpieczeństwo
i kontrola cz. 2
17.10.23 (wt.), godz. 10:00-14:00 (5 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 380 pln/os.

Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych
17.11.23 (pt.), godz. 10:00-12:30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
18.11.23 (sob.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówce oświatowej z aktualnymi zmianami
22.11.23 (śr.), godz. 10:00-14:00 (5 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 380 pln/os.

Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego
23.11.23 (czw.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

- online w czasie rzeczywistym:

Jak pracować z dzieckiem/uczniem w grupie/klasie międzykulturowej, w kontekście migracji m.in. dzieci ukraińskich
29.05.23 (pon.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 79 pln/os.

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom
(w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej

31.05.23 (śr.)godz.18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Budowanie odporności psychicznej uczniów poprzez sport
06.06.23 (wt.), godz. 18.00-19.30 (2 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Jak skutecznie rozwijać umiejętności matematyczne dzieci
13.06.23 (wt.), godz. 18:00-20:15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
26.06.23 (pon.), godz. 9.00-12.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
28.06.23 (śr.), godz. 9.00-12.30 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
29.06.23 (czw.)godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
28.08.23 (pon.), godz. 10:00-12:15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
29.08.23 (wt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Jak nauczyć dzieci czytania z radością
20.09.23 (śr.), godz. 18:00-20:15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy
z dziećmi

25.09.23 (pon.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 79 pln/os.

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1
26.09.23 (wt.), godz. 18.00–20.15 (3 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 120 pln/os.

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
28.09.23 (czw.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej
03.10.23 (wt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Praktyczne narzędzia cyfrowe w zdalnym nauczaniu dla nauczyciela wychowania fizycznego
23.10.23 (pon.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej
26.10.23 (czw.), godz. 18.00–20.15 (3 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 99 pln/os.

Kompetencje cyfrowe nauczyciela
15.11.23 (śr.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 120 pln/os.

-  -  -

SZKOLENIA ONLINE jako FILM SZKOLENIOWY
(dostęp do nagrania na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie)

DLA NAUCZYCIELI:

Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os.

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie rówieśniczej placówki ogólnodostępnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln w czasie rzeczywistym)

Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy ZOOM
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
szkolenie online 2 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-rodzic-dziecko
szkolenie online 2 godz. dyd. 
(link do filmu)

koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 99 pln/os.

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 120 pln/os. (zamiast 150 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Jak motywować dzieci do nauki
szkolenie online 2 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt: 210 pln/os.(zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

DLA DYREKTORÓW I KADRY ADMINISTRACYJNEJ:

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza
(aktualny stan prawny)
  szkolenie online 5 godz. dyd. (link do filmu)
koszt szkolenia: 240 pln/os. (zamiast 290 pln/os. w czasie rzeczywistym)

*
Szkolenia online dla nauczycieli wychowania fizycznego:

Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
w dowolnym terminie (2,5 godz. dydaktyczne) 
szkolenie online (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt dostępu do nagrania ze szkolenia online oraz płytą DVD z ćwiczeniami:

99 pln/os. (zamiast 180 pln stacjonarnie) 

Oferujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych z powyższych zakresów tematycznych, a także ze zdalnego nauczania uczniów i prowadzenia z nimi lekcji online za pośrednictwem Teams (Microsoft)Webex (Cisco), czy Zoom.

UWAGA: szczegóły o każdym z powyższych szkoleń dostępne są po kliknięciu na jego temat, będący jednocześnie aktywnym linkiem do szkolenia

*
POLECAMY e-book 
JAK ZINTEGROWAĆ UCZNIÓW W KLASIE
20 gier i zabaw integrujących zespół
 

autorstwa naszego psychologa dr Słwomira Świtały
PROMOCJA NA MAJÓWKĘ
cena 29,90 pln (zamisat 39,90 pln)---> więcej informacji o e-booku pod linkiem http://www.euro-szkolenia.com.pl/m,5357,e-book.html, a formularz zamowienia znajduje się tutaj pod linkiem ---> https://forms.gle/BWbZZ9vtyDVWqwuy5
 .

aa

*

ZAPRASZAMY
na wyjazdowe szkolenia dla Dyrketorów placówek oświatowych Koszt w cenie 1250 pln/os. (w cenie: 2 szkolenia, 1 nocleg ze śniadaniem, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, gry integracyjne). 
UWAGA
: dojazd we własnym zakresie

 

18-19.05.23 (czw.-pt.) do Villi Sobótka w Strzegomianach k/Sobótki w woj. dolnośląskim (www.villasobotka.pl/)

 

- Metoda uważności (Mindfulness) jako skuteczne zapobieganie stresowi związanemu z pełnieniem funkcji Dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. (psycholożka Wielisława Wasyłew-Zwierz)
- Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic 4 godz. dyd. (psycholog dr Sławomir Świtała)

05-06.10.23 (czw.-pt.) do pięknego Gościńca Pod Zającem w Ostrowienie k/Leśnicy w woj. dolnośląskim (www.gosciniecpodzajacem.pl)

- Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora palcówki oświatowej 4 godz. dyd. (pedagożka, trenerka kadry pedagogicznej Urszula Zyśko)
- Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu na stanowisku dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. (psycholog dr Sławomir Świtała)

Formularz formularz online pod linkiem https://forms.gle/VabdaDvz65wy88HX7.

 

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com