Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na platformie Zoom/innej platformie lub stacjonarnie we Wrocławiu oraz najbliższej okolicy

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagożka specjalna)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 99 pln/os.
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie).

Cel szkoleniadoskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania niewłaściwych i agresywnych zachowań wśród uczniów, analiza własnych postaw w relacjach z dziećmi oraz poznanie adekwatnych sposobów postępowania i metod prowadzenia interwencji, uwrażliwienie na problemy wieku dziecięcego.

Zakres szkolenia:

1. Poznanie motywów niewłaściwych zachowań dzieci.
2. Zachowania agresywne – charakterystyka.
3. Omówienie przyczyn w/w zachowań i funkcji jakie spełniają.
4. Propozycje działań organizacyjnych i wychowawczych sprzyjających ograniczaniu niewłaściwych zachowań dzieci – planowanie działań dyscyplinarnych.
5. Zasady pracy z dzieckiem – prawidłowa komunikacja, normy, postawa nauczyciela.
6. Ćwiczenia praktyczne.

Dla kogo:
 nauczycieli wszytkich etapów edukacji;
 studentów psychologii, pedagogiki i innych pokrewnych kierunków.

Miejsce szkolenia:
a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;

b) zamkniętego dla grona pedagogicznego: stacjonarnie w zamawiającej placówce (do 20 km od Wrocławia) lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA: 

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna