Rozwijanie kompetencji osobowych

Data szkolenia: 09.04.2016
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia: wykład i ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział  w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagożka specjalna)

 

Cena szkolenia:

 

 –  dla rady pedagogicznej 1100 pln netto (do 12 osób);

 

 –  dla osób indywidulanych 150 pln netto.

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności osobowych w zakresie komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (asertywność), podnoszenie skuteczności działania i zarządzania czasem (nauczyciela lub ucznia), poszerzenie wiedzy o wybrane zagadnienia.

Zakres szkolenia:

  1. Omówienie zasad prawidłowej komunikacji.

  2. Kształcenie umiejętności odmawiania.

  3. Komunikacja a samoocena.

  4. Omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów.

  5. Uczenie organizacji zadań, planowania i zarządzania czasem. Ćwiczenia praktyczne.

Dla kogo:

nauczyciele placóek oświatowych;

studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

 

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-
mail:biuro@euro-szkolenia.com
fax:
71-7072604

 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna