Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: 22.10.2016
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online: w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagog, psycholog)

 

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 150 pln/os.
b) stacjonarnego 180 pln/os.
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1 100 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1 300 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba).

 

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności rozróżniania wśród uczniów wzrokowca, słuchowca i kinestetyka oraz  stosowanie adekwatnych technik w pracy z nimi.

Zakres szkolenia:

1. Informacje ogólne na temat procesu uczenia się
2. Analiza stylów uczenia się.
3. Omówienie metod uczenia się.

Dla kogo:

– nauczycieli placówkek oświatowych;

– studentów planujących pracę w placówkach oświatowych;

wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

 

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna