Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Webex

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (szkolenie otwarte i rada pedagogiczna dla przedzkola)
4 (rada pedagogiczna dla szkoły)

Prowadzący: dr Tomasz Greczyło lub dr Anna Przyborska-Borkowicz

Cena szkolenia:
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1 100 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1 300 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba).

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z obsługą Microsoft Teams w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych z dziećmi lub młodzieżą szkolną

Zakres szkolenia:

1. Przedstawienie podstawowych funkcjonalności MS Teams:
a) interfejs użytkownika w wersji online oraz stacjonarnej;
b) tworzenie i zarządzenie zespołem: ogłoszenia, pliki, notes zajęć, zadania, oceny;
c) rozmowy.
2. Zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia zespołu:
a) dołącz do zespołu;
b) utwórz nowy.
3. Zaznajomienie z narzędziami dla zespołu:
a) umieszczanie ogłoszeń;
b) gromadzenie i udostępnianie zasobów;
c) tworzenie notatki do zajęć;
d) przygotowanie zadania: test, zadanie złożone;
e) ustawienia oceniania.
4. Przedstawienie sposobów organizowania i prowadzenia spotkań:
a) czat;
b) rozmowy.
5. Dyskusja na temat metod organizacji i zarządzania środowiskiem edukacyjnym oraz prezentacja dodatkowych źródeł nt. MS Teams.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;

– pedagogów, psychologów, logopedów;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Miejsce szkolenia: 
– online: na Webex lub platformie zamawiającego;

– stacjonarnego zamkniętego: w zamawiającej placówce;
– stacjonarnego dla grupy otwartej: Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki).

UWAGA: szkolenie w formie stacjonarnej z tego zakresu możliwe do realizacji na terenie Wrocławia i najbliższych okolic (do 20 km); w pozostałych miejscowowściach tylko szkolenie online.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna