Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej – IPET, WOPFU (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Dostępne formy szkolenia:
 stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
 online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (szkolenie otwarte)

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagożka)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnie 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwrażliwienie na potrzeby i problemy wychowanków z niepełnosprawnością oraz przypomnienie zasad pracy z nimi; praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania IPETu.

Zakres szkolenia:

1. Charakterystyka wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej.
3. 
Zasady pracy z dzieckiem – dostosowanie warunków edukacyjnych do jego możliwości oraz występujących dysfunkcji.
4. 
Konstruowanie przykładowego IPETu oraz WOPFU.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– studentów kierunków pedagogicznych; 
– psychologów, pedagogów. 

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla grona pedagogicznego lub prelekcji dla rodziców:

- stacjonarnie w zamawiającej placówce (tylko Wrocław);
- online na Zoom;
b) otwartego dla osób indywidulanych stacjonarnie: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) otwartego dla osób indywidualnych online:
- w czasie rzeczywistym na Zoom;
- dostęp do nagranego szkolenia (zewnętrzny link do filmu w chmurze).

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:

tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna