Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej (online lub stacjonarnie)

Data szkolenia: Do ustalenia z dyrektorem placówki
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia: I część– test sprawnościowy
                              II część– omówienie wyników testu

Ilość godzin lekcyjnych: 3 – 4

Prowadzący: mgr Sławomir Świtała

Cel zajęć: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozowania wybranych zdolności motorycznych dzieci w wieku 3-7 lat (próba zwinności, siły, mocy i szybkości).

Zakres zajęć:

1. Przeprowadzenie testu sprawnościowego w jednej z grup przedszkolnych lub klasie:

– motywowanie dzieci do aktywności fizycznej;

– nakręcenie materiału filmowego.

2. Obliczenie wyników testu dla każdego dziecka biorącego w nim udział.

3. Przedstawienie testu w postaci skrótu materiału filmowego na radzie pedagogicznej wraz z nauką przeprowadzania w/w testu oraz dyskusja na temat prozdrowotnych aspektów aktywności fizycznej w rozwoju dzieci.

  

Dla kogo:
– nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego.

Cena szkolenia:

 – dla jednej grupy przedszkolnej wraz z omówieniem wyników diagnozy na radzie pedagogicznej 800 pln (do 12 osób);

Miejsce szkolenia: w zamawiającej placówce. 

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna