Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko (stacjonarne)

Data szkolenia: 03.06.2017
stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław oraz Zgorzelec i okolice)

Ilość godzin dydkatycznych:
3-4 (rada pedagogiczna stacjonarnie)

Prowadzący: dr Sławomir Switała (psycholog)mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz (psycholożka)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
c) pakiet 5 konsultacji indywudualnych online 500 pln/os.
– zamkniętego dla rad pedagogicznych:
a) stacjonarnie dla rady pedagogicznej 1500 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem i materiałami w formie drukowanej.

Cel szkolenia: rozwijanie kompetencji interpersonalnych  u uczestników, w tym m.in. budowanie relacji, otwartość w relacjach, metody rozwiązywania konfliktów.

Zakres szkolenia:

1. Omówienie 4 obszarów kompetencji interpersonalnych.

2. Ćwiczenia z grupą rozwijające kompetencje z każdego obszaru - w tym właściwe porozumiewanie się, aktywne słuchanie, uważne słuchanie, uważność w relacji, otwartość, rozwiazywanie konfliktów.

3. Jak rozpoznawać własne zasoby i dbać o nie - jako podstawa do zachowania zdrowia psychicznego.

Dla kogo:

 wszystkich nauczycieli placówek oświatowych oraz pedagogów i psychologów;

 studentów kierunków pedagogicznych;

 osób zainteresowanych rozwojem własnej osobowości. 

Miejsce szkolenia: 
w zamawiającej placówce

UWAGA: ze względu na dłuższy czas szkolenia nie jest ono organizowane w formie szkoleń dla rady pedagogicznej - zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na szkolenia dla grup otwartych w podanych w grafiku terminach.

Kontakt: 
te
l.: 515 588 177

e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax: 71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna