Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób.
online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (rada pedagogiczna online lub stacjonarnie)

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagożka, psycholożka), dr Anna Przyborska-Borkowicz (pedagożka)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 79 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1200 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnie 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 79 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: cena szkolenia stacjonarnego razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidulanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz preferencji sensorycznych ucznia, jak również jego stylu uczenia się.

Zakres szkolenia:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

2. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne.
3. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne.
4. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na preferencje sensoryczne ucznia i strategie uczenia się. 

Dla kogo:

 nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;

 pedagogów i psychologów szkolnych;

 studentów kierunków pedagogicznych.

Miejsce szkolenia: 

a) weekendowe szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna