Nasi prowadzący

mgr Anna Bielewicz – neurologopedka, logopedka kliniczna terapii wczesnodziecięcej, oligofrenopedagożka, terapeutka Indywidulanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena – IAS. Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną mowy i myślenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz stymulacją i wspieraniem rozwoju dzieci z grupy ryzyka w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr Elżbieta Billing – radczyni prawna, kierowniczka Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, kierowniczka Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP we Wrocławiu. Praktyczka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania dokumentacją w postaci papierowej i elektronicznej.

mgr Anita Chmiel – artystka plastyczka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się pracą twórczą i pedagogiczną. Posiada doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i dorosłymi, które nabyła jako nauczycielka plastyki, rysunku i projektowania oraz instruktorka ceramiki. Od wielu lat jest wykładowczynią w placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli i terapeutów. Zajmuje się także własną twórczością głównie w zakresie malarstwa i ceramiki.

mgr Małgorzata Czartoryska – prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowczyni i szkoleniowczyni oraz autorka licznych publikacji prawniczych. W związku z pełnieniem obowiązków rzeczniczki prasowej i Administratorki Bezpieczeństwa Informacji posiada szeroką wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Prowadzi audyt ochrony danych osobowych w takich jednostkach jak placówki oświatowe, szpitale, urzędy administracji publicznej, samorządowe jednostki organizacyjne.

dr Dariusz Dąbrowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności instruktorsko–trenerskiej; fizjolog sportu, trener II klasy w kulturystyce, dietetyk; właciciel firmy www.maxprogress.pl.

mgr Magdalena Frontczak – pedagożka specjalna posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą, a także z dorosłymi i rodziną (asystentka rodziny, pracowniczka socjalna). Od wielu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”, Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma również kilkuletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Krzysztof Grabowski – trener ICT z 10-letnim stażem, w swojej pracy zajmuje się wspieraniem różnych instytucji w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i pracowników firm. Aktualnie skupia się na pracy w Autorskiej Szkole Podstawowej NAVIGO, gdzie prowadzi zajęcia z programowania oraz wdraża technologię Apple w pracy nauczycieli oraz uczniów. Miał okazję pracować z markami z branży nowych technologii takimi jak Apple Polska, Cortland, Cisco Meraki, LEGO, Wonder Workshop, Duckie Deck, Explain Everything, LoFi, ScottieGO. Przez 3 lata, jako Apple Solution Expert, realizował wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania Apple w firmach i instytucjach edukacyjnych, prowadząc szkolenia techniczne i metodyczne. W wolnym czasie propaguje rozwiązania Apple i wykorzystania iPada w edukacji. Jego misja to wspieranie szkół w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i walka z wykluczeniem cyfrowym. Prowadzi kanał na YouTube Akademia Cyfrowego Nauczyciela.

dr Tomasz Greczyło – adiunkt w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizator projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autor publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizator konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom nauczania i uczenia się, a także pełnomocnik dziekana ds. praktyk pedagogicznych oraz współpracy ze szkołami. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu oraz osiada doświadczenie jako nauczyciel fizyki (w liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej). Autor bloga https://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/

mgr Angelika Grępka –  nauczycielka wychowania przedszkolnego, pedagożka specjalna, logopedka oraz certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2009 roku, aktualnie pracuje, jako nauczycielka wspomagająca i rewalidatorka, wykorzystując wiedzę z zakresu terapii integracji sensorycznej, logopedii, terapii ręki i pedagogiki specjalnej w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Sylwester Janek – nauczyciel dyplomowany, trener umiejętności społecznych, socjoterapeuta, pedagog, trener kadry pedagogicznej, twórca warsztatów dla uczniów (np. z nękania). Autor i realizator ogólnoszkolnego programu „Stop agresji w szkole". Finalista Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom (2016). Uzyskał tytuł „Kreatora Kompetencji Społecznych" i certyfikat wydany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych w Łodzi przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2018). Członek Stowarzyszenia Łódzkiej Akademii Dramy ŁAD, Instytutu Tolerancji oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. 

mgr Marta Jeleń – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie/O oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jeleń we Wrocławiu. Od 2013 r. mediatorka stała w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, mediatorka certyfikowana Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Rady Radców Prawnych, mediatorka Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie. Ekspertka portali o tematyce prawniczej.

mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne i pedagogiczne. Śpiewała muzykę klasyczną i rozrywkową, solo, w zespołach (np. Spirituals Singers Band) oraz chórach. Pracowała jako nauczycielka muzyki w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Od 1996 roku jako nauczycielka akademicka wykłąda na AWF we Wrocławiu przedmiot „Emisja i higiena głosu”.

dr Kaja Kajdan – psycholożka kliniczna, socjolożka, terapeutka i certyfikowana coach, trenerka TUS I i II stopnia, wieloletna dydaktyczka akademicka, psycholożka grup sportowych i klientów indywidualnych oraz prezeska fundacji Samodzielne.pl.

mgr Krystyna Klimowicz – absolwentka AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wieloletna nauczycielka wychowania fizycznego, instruktorka fitness, ABT, TBC, ABS, Shape, Zdrowy kręgosłup oraz Yin yogi. Terapeutka zajęć tanecznych w Szpitalu Klinicznym. Ukończyła kursy kwalifikacyjne i szkolenia z zakresu terapii Pilates, FitBall, Joga dla kręgosłupa, Yin yoga. 

dr Maria Kmita – humorolożka i śmiechoterapeutka; absolwentka Plymouth University. Śmiech to jej pasja, a zawodowo zajmuję się nim od 2008 r. prowadząc zajęcia z tego zakresu dla studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz liczne warsztaty dla nauczycieli, dzieci oraz pracowników korporacji. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła śmiechoterapię dla pacjentów Kliniki Psychiatrii.

mgr Mirosław Krajewski - dyplomowany nauczyciel fizyki; studia podyplomowe z andragogiki, zarządzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie oraz szkoła coachingu. Pracował jako instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel, kierownik internatu, pracownik Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku (starszy wizytator, kierownik oddziału zamiejscowego), wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach; wykładowca na wyższych uczelniach oraz spólpracownik licznych placówek i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia - specjalista ds. prawa oświatowego, a w szczególności  tworzenia i stosowania prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji i optymalizacji pracy, kompetencji: kluczowych, przyszłości oraz proinnowacyjnych, motywowania, wspomagania rozwoju, budowania wizerunku, metod pracy preferowanych przez Uniwersytet Harward, autoewaluacji, badania w działaniu, rozwoju w aspekcie: wiedzy (kompetencji), innowacyjności, kreatywności i interdyscyplinarności, budowanie relacji, współpracy z rodzicami, ochrony danych osobowych (RODO) i nadzoru pedagogicznego w tym kompetencji miękkich oraz przywództwa i inkluzji w szkole. Autor i współautor licznych programów szkoleń ogólnopolskich oraz programów grantowych dla nauczycieli i dyrektorów, a także publikacji w wydawnictwach oświatowych.

mgr Paweł Krala – nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny; filolog angielski – metodyk nauczania tego języka i literaturoznawca (Uniwersytet Opolski), a także animator dramy i reżyser teatru dzieci i młodzieży (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie). Wykładowca dramy na kierunku "Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole" na WSB we Wrocławiu. Autor wielu przedstawień, bajek i audycji dla dzieci.

dr Anna Malska-Śmiałowska – absolwentka AWF we Wrocławiu. Pracowniczka Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej na AWF we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami – studentami UTW. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, zabaw i gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu.

mgr Karolina Matczak – psycholożka, psychoterapeukta, edukatorka, oligofrenopedagożka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Psychologia oraz Pedagogika (Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna). Ukończyła Szkołę Coachów. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Regeneracja w Warszawie. Członkini Założyciel Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Twórczyni marki Niezłe Klocki. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli. Obecnie jako nauczycielka w SOSW we Wrocławiu oraz w prywatnym gabinecie jako psycholożka prowadzi różne formy rewalidacji i terapii indywidualnej oraz grupowej.

mgr Katarzyna Młodecka – radczyni prawna, właścicielka łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS. Specjalistka w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego. Autorka w wydawnictwach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Wydawnictwo CH BECK Sp. z o.o. (w tym książki pt. "Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych"). Obsługiwała m. in. Wydział Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi. Świadczy doradztwo prawne na rzecz wykonawców i zamawiających.

mgr Marek Młodecki – radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, który specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym. Doświadczenie prawnicze zdobywał w łódzkich kancelariach prawniczych oraz niepublicznych jednostkach oświatowych. Publikuje dla Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A. oraz współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck Sp. z o.o. w zakresie publikacji z prawa oświatowego.

mgr Izabela Mädge – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Ekonometria menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych, a w szczególności w wielowymiarowej analizie danych. Od kilku lat trenerka – wykładowczyni aplikacji MS Office. Na co dzień uczy pracowników firm z sektora prywatnego i publicznego jak ułatwić i przyśpieszyć pracę, w której wykorzystywane są Excel, Word lub Power Point.

mgr Dorota Napora – prowadzi firmę Rightway, której działalność skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia, organizowaniu eventów sportowych, prowadzeniu treningów fitness oraz nordic walking. Trenerka Bungy Pump, instruktorka nordic walking, fitness oraz sędzina Polskiej Federacji Nordic Walking. Prowadzi zajęcia nordic walking we wszystkich większych parkach Wrocławia oraz szkołę instruktorów nordic walking.

mgr Janusz Prawicki – specjalista ds. żywności i pasz; od roku 2004 samodzielny konsultant, wdrożeniowiec i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP / BRC / IFS / ISO 22000. Zajmuje się również konsultowaniem oraz wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz (SZBP) zgodnym z wymaganiami standardów GMP+ FSA scheme. Przeprowadził również ponad 300 wdrożeń i szkoleń dot. SZBŻ oraz SZBP, w tym w wielu placówkach oświatowych, żłobkach, domach dziecka.

mgr Arleta Piotrowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu; instruktorka sportu i rekreacji w zakresie tańca towarzyskiego, przeszkolona zgodnie z porozumieniem rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce, na podstawie którego uzyskała uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych; była sędzina Polskiego Związku Tańca Freestyle, tancerka, instruktorka hip-hop. Zajęcia z dziećmi i dorosłymi prowadzi od 2000 r.

dr Anna Przyborska-Borkowicz – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i mgr kulturoznawstwa, specjalistka innowacji pedagogicznych, oddolnych inicjatyw oświatowych i bezpieczeństwa w sieci. Założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to. Certyfikowana specjalistka ICT - Microsoft Innovative Education Trainer, a także TUS - treningu umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (Crt wg MEN - 51/10/2020) oraz TUS - trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Crt wg MEN - 69/10/2020).

mgr Dominika Rejman – absolwentka AWF we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika, Gimnastyka korekcyjna oraz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Dyplomowana instruktorka rekreacji ruchowej o specjalności aerobik. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej we wrocławskich szkołach podstawowych i przedszkolach.

mgr Agata Rudzińska-Zigouras – pedagożka specjalna z 27-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi oraz nauczycielka dyplomowana. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montesorii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Od początku swojej pracy prowadzi również zajęcia metodą Weroniki Sherborne. Wykładowczyni pedagogiki na DSW we Wrocławiu.

mgr Katarzyna Skolimowska – polonistka z doświadczeniem zawodowym we wszystkich typach szkół, dziennikarka magazynu dla wychowawców „Sygnał", trenerka w Akademii Webinaru, autorka bloga www.inspiracjedlaszkoly.pl i właścicielka marki FitEdukacja. Inicjatorka ruchu edukacyjnego „FitEdukacja – Zdrowy wymiar edukacji", który ma na celu wprowadzenie do polskich szkół edukacji dla zdrowia (w tym edukacji do ruchu i poprzez ruch oraz dietę dla mózgu). Pomysłodawczyni i współautorka nowoczesnego podręcznika dla wychowawców „Wychowanie do osobistego rozwoju".

mgr Anna Smarzyńska - ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Zielonej Górze, animatorka kultury, była fotografka, aktywistka społeczna związana z Wrocławiem. Założycielka Stowarzyszenia Kultura Równości i organizator Wrocławskich Marszów Równości. Jest osobą zaangażowaną społecznie, w szczególności angażuje się w ruch LGBTQ. Obecnie zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Od 2016 roku jest osobą trenerską WenDo. 2020 skończyła Holistyczną Szkołę Trenerów. Identyfikuje się jako osoba queer.

mgr Katarzyna Sobieszczańska - ekspertka w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie oraz prawa pracy na Uniwersytecie Wrocławskim; posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac; od 2013 r. dzieli się wiedzą i doświadczeniem - wspiera przedsiębiorców i sektor publiczny, specjalistów ds. kadr i płac oraz księgowych w zakresie ubezpieczeń społecznych jak również bieżących problemów kadrowo-płacowych.

mgr Magdalena Stasiak – absolwentka AWF Wrocław, instruktorka rekreacji (Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki). Na co dzień pracuje we wrocławskich klubach fitness prowadząc zajęcia zarówno choreograficzne, wzmacniające i mentalne. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m.in.: step, fitball, zdrowy kręgosłup i pilates.

mgr Aneta Szostak-Sulewska – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagogika, ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie matematyki z elementami informatyki oraz z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, certyfikowana specjalistkaa-kynoterapeutka, trenerka profilaktyki pogryzień. Certyfikowana praktyczka Metody Tomatisa.

dr Sławomir Świtała – ukończone studia Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne, a także 3-letnia szkoła dla psychoterapeutów w Ośrodku Edukacji Psychologicznej Jacka i Barbary Rydlewskich we Wrocławiu, jak również liczne kursy, m.in. oligofrenopedagogiki; doradca zawodowy; posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauk Humanistycznych na AWF oraz na SWPS we Wrocławiu, a także jako nauczyciel dyplomowany w liceum; psychoterapeuta w nurcie Gestallt – prowadzi terapie indywidulane, a od 7 lat także liczne szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz zarządzającej placówkami oświatowymi.

mgr Małgorzata Talaga-Duma – absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia małych dzieci. Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe prowadząc szkolenia, wykłady oraz warsztaty edukacyjno-kulinarne m.in. w placówkach oświatowych. Współpracuje z Instytutem Psychodietetyki we Wrocławiu. Uczestniczka programu Zdrowo Jemy - Zdrowo Rośniemy pod kierownictwem m.in. Instytutu Matki i Dziecka. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem jadłospisów do placówek oświatowych i cateringów szkolnych oraz szeroko pojętą edukacją w tym zakresie. Autorka artykułów o zdrowym żywieniu i psychologii jedzenia publikowanych na łamach portali m.in. dietetycy.org.pl, czytamyetykiety.pl, nutrilife.pl. Autorka bloga  jedzzglowa.pl.

mgr Marcelina Varol – pedagożka, trenerka kadry pedagogicznej, promotorka zdrowia i holistycznego podejścia do życia, właścicielka i trenerka edukacyjna firmy Win Your Life. Była dyrektorka językowego przedszkola oraz szkoły montessoriańskiej we Wrocławiu. Zawodowo związana z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów oraz nauczycieli. Promotorka zdrowia i holistycznego podejścia do życia, właścicielka i trenerka edukacyjna w firmie Win Your Life.

mgr Olga Woj – absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska, specjalność nauczyciel; założycielka i metodyczka szkoły językowej dla dzieci High Five School w Poznaniu; autorka programów do nauki języka opartych na nauczaniu zgodnym z naturą mózgu, certyfikowana trenerka efektywnej nauki i biegłego czytania; od kilku lat trenerka kadry pedagogicznej z powyższych zakresów tematycznych.

mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – absolwentka UW z na wydziale Sztuki i Psychologii (psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży, patologia rozwoju); liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji i wspierania rozwoju dzieci metodą MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfullness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowana trenerka metody).

Michał Wróbel – ratownik medyczny od 2008 r.; w 2010 roku uzyskał tytuł Ratownika Medycznego w Policealnym Studium Ratowników Medycznych "KADRA" we Wrocławiu; pracuje w  zespołach wyjazdowych o standardzie podstawowym (P) i specjalistycznym (S) Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, prowadzi cykle szkoleń z pierwszej pomocy dla zewnętrznych odbiorców (ProLife), kieruje również pracą Ratowników w Strefie LG.

mgr Agnieszka Zienkiewicz – właścicielka firmy Euro-Szkolenia, wiceprezeska Fundacji Prymus. Z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego, z pasji specjalista TIK, fascynatka inteligencji i kreatywności oraz propagatorka metod relaksacji. 17 lat doświadczenia w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem z kapitałem zagranicznym - w marketingu, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi – w rekrutacji pracowników oraz ich szkoleniu.

mgr Urszula Zyśko – pedagożka, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej z wieloletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń (np. z autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, zespołem FAS itp.). Pracowała jako terapeutka w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Od 2012 r. prowadzi Pracownię Integracji Sensorycznej Sentidos we Wrocławiu.

pełny HTML | wersja mobilna