Nasi prowadzący

mgr Anna Bielewicz  neurologopeda, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, oligofrenopedagog, terapeuta Indywidulanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS. Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną mowy i myślenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz stymulacją i wspieraniem rozwoju dzieci z grupy ryzyka w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr Elżbieta Billing  radca prawny, kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, kierownik Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP we Wrocławiu. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania dokumentacją w postaci papierowej i elektronicznej.

mgr Anita Chmiel – artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się pracą twórczą i pedagogiczną. Posiada doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i dorosłymi, które nabyła jako nauczyciel plastyki, rysunku i projektowania oraz instruktor ceramiki. Od wielu lat jest wykładowcą w placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli i terapeutów. Zajmuje się także własną twórczością głównie w zakresie malarstwa i ceramiki.

mgr Małgorzata Czartoryska  prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca i szkoleniowiec oraz autorka licznych publikacji prawniczych. W związku z pełnieniem obowiązków rzecznika prasowego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji posiada szeroką wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Prowadzi audyt ochrony danych osobowych w takich jednostkach jak placówki oświatowe, szpitale, urzędy administracji publicznej, samorządowe jednostki organizacyjne. 

dr Dariusz Dąbrowski  absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności instruktorskotrenerskiej; fizjolog sportu, trener II klasy w kulturystyce, dietetyk; właciciel firmy www.maxprogress.pl.
 
mgr Magdalena Duczmańska – absolwentka AWF Wrocław, instruktor rekreacj (Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki). Na co dzień pracuje we wrocławskich klubach fitness prowadząc zajęcia zarówno choreograficzne, wzmacniające i mentalne. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m.in.: step, fitball, zdrowy kręgosłup i pilates.

mgr Magdalena Frontczak pedagog specjalny. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wieloletni kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Praca z rodziną (asystent rodziny, pracownik socjalny). Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”, Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Krzysztof Grabowski – rener ICT z 10-letnim stażem, w swojej pracy zajmuje się wspieraniem różnych instytucji w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i pracowników firm. Aktualnie skupia się na pracy w Autorskiej Szkole Podstawowej NAVIGO, gdzie prowadzi zajęcia z programowania oraz wdraża technologię Apple w pracy nauczycieli oraz uczniów. Miał okazję pracować z markami z branży nowych technologii takimi jak Apple Polska, Cortland, Cisco Meraki, LEGO, Wonder Workshop, Duckie Deck, Explain Everything, LoFi, ScottieGO. Przez 3 lata, jako Apple Solution Expert, realizował wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania Apple w firmach i instytucjach edukacyjnych, prowadząc szkolenia techniczne i metodyczne. W wolnym czasie propaguje rozwiązania Apple i wykorzystania iPada w edukacji. Jego misja to wspieranie szkół w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i walka z wykluczeniem cyfrowym. Prowadzi kanał na YouTube Akademia Cyfrowego Nauczyciela.

dr Tomasz Greczyło – adiunkt w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizator projektów międzynarodowych i krajowych finansowanych z budżetu UE oraz autor publikacji naukowych poświęconych nauczaniu fizyki. Współorganizator konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom nauczania i uczenia się, a także pełnomocnik dziekana ds. praktyk pedagogicznych oraz współpracy ze szkołami. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu oraz osiada doświadczenie jako nauczyciel fizyki (w liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej). Autor bloga https://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/

mgr Sylwester Janek  trener treningu interpersonalnego i umiejętności społecznych, pedagog, socjoterapeuta. Absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Posiada kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie w pracy w charakterze szkoleniowca oraz oddziaływania terapeutycznego na rzecz dzieci i rodzin.

mgr Marta Jeleń – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie/O oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jeleń we Wrocławiu. Od 2013 r. mediator stały w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, mediator certyfikowany Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Rady Radców Prawnych, mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie. Ekspert portali o tematyce prawniczej.

mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne i pedagogiczne. Śpiewała  muzykę klasyczną i rozrywkową,  solo, w zespołach (np. Spirituals Singers Band) oraz chórach. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Od 1996 roku jako nauczyciel akademicki prowadzi m.in. przedmiot „Emisja i higiena głosu”.

dr Katarzyna Kajdan – psycholog kliniczny, socjolog, terapeuta i certyfikowany coach; trener TUS I i II stopnia; wieloletni dydaktyk akademicki; psycholog grup sportowych i klientów indywidualnych oraz prezes fundacji Samodzielne.pl.

mgr Krystyna Klimowicz absolwentka AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness, ABT, TBC, ABS, Shape, Zdrowy kręgosłup oraz Yin yogi. Terapeuta zajęć tanecznych w Szpitalu Klinicznym. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia z zakresu terapii Pilates, FitBall, Joga dla kręgosłupa, Yin yoga.  

dr Maria Kmita  humorolog i śmiechoterapeuta; absolwentka Plymouth University. Śmiech to jej pasja, a zawodowo zajmuję się nim od 2008 r. prowadząc zajęcia z tego zakresu dla studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz liczne warsztaty dla nauczycieli, dzieci oraz pracowników korporacji. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła śmiechoterapię dla pacjentów Kliniki Psychiatrii. 

mgr Paweł Krala  nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny; filolog angielski – metodyk nauczania tego języka i literaturoznawca (Uniwersytet Opolski), a także animator dramy i reżyser teatru dzieci i młodzieży (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie). Wykładowca dramy na kierunku "Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole" na WSB we Wrocławiu. Autor wielu przedstawień, bajek i audycji dla dzieci. 

dr Anna Malska-Śmiałowska – absolwentka AWF we Wrocławiu. Pracownik Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej na AWF we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami – studentami UTW. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, zabaw i gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu.

 

mgr Karolina Matczak  psycholog, psychoterapeuta, edukator, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Psychologia oraz Pedagogika (Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna). Ukończyła Szkołę Coachów. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Regeneracja w Warszawie. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Twórczyni marki Niezłe Klocki. Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.  Obecnie jako nauczyciel w SOSW we Wrocławiu oraz w prywatnym gabinecie jako psycholog prowadzi różne formy rewalidacji i terapii indywidualnej oraz grupowej.

mgr Katarzyna Młodecka – radca prawny, właścicielka łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego. Autor w wydawnictwach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Wydawnictwo CH BECK Sp. z o.o. (w tym książki pt. "Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych"). Obsługiwała m. in. Wydział Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi. Świadczy doradztwo prawne na rzecz wykonawców i zamawiających.

mgr Marek Młodecki  radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, który specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym. Doświadczenie prawnicze zdobywał w łódzkich kancelariach prawniczych oraz niepublicznych jednostkach oświatowych. Publikuje dla Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A. oraz współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck Sp. z o.o. w zakresie publikacji z prawa oświatowego.

mgr Izabela Mädge – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Ekonometria menedżerska. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych, a w szczególności w wielowymiarowej analizie danych. Od kilku lat trener – wykładowca aplikacji MS Office. Na co dzień uczy pracowników firm z sektora prywatnego i publicznego jak ułatwić i przyśpieszyć pracę, w której wykorzystywane są Excel, Word lub Power Point.

mgr Dorota  Napora  prowadzi firmę Rightway, której działalność skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia, organizowaniu eventów sportowych, prowadzeniu treningów fitness oraz nordic walking. Trenerka Bungy Pump, instruktorka nordic walking, fitness oraz sędzia Polskiej Federacji Nordic Walking. Prowadzi zajęcia nordic walking we wszystkich większych parkach Wrocławia oraz szkolę instruktorów nordic walking.

mgr Janusz Prawicki – specjalista ds. żywności i pasz; od roku 2004 samodzielny konsultant, wdrożeniowiec i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP / BRC / IFS / ISO 22000. Zajmuje się również konsultowaniem oraz wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz (SZBP) zgodnym z wymaganiami standardów GMP+ FSA scheme. Przeprowadził również ponad 300 wdrożeń i szkoleń dot. SZBŻ oraz SZBP, w tym w wielu placówkach oświatowych, żłobkach, domach dziecka.

mgr Arleta Piotrowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu; instruktor sportu i rekreacji w zakresie tańca towarzyskiego, przeszkolona zgodnie z porozumieniem rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce, na podstawie którego uzyskała uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych; były sędzia Polskiego Związku Tańca Freestyle, tancerka, instruktorka hip-hop. Zajęcia z dziećmi i dorosłymi prowadzi od 2000 r.

dr Anna Przyborska-Borkowicz – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i mgr kulturoznawstwa, specjalista innowacji pedagogicznych, oddolnych inicjatyw oświatowych i bezpieczeństwa w sieci. Założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to. Certyfikowana specjalistka ICT - Microsoft Innovative Education Trainer, a także TUS - treningu umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (Crt wg MEN - 51/10/2020) oraz TUS - trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Crt wg MEN - 69/10/2020). 

mgr Dominika Rejman absolwentka AWF we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika, Gimnastyka korekcyjna oraz Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna  i wychowanie przedszkolne. Dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej o specjalności aerobik. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej we wrocławskich szkołach podstawowych i przedszkolach.

mgr Agata Rudzińska-Zigouras – pedagog specjalny z 27-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi oraz nauczyciel dyplomowany. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montesorii w pracy z dziećmi upośledzonymi. Od początku swojej pracy prowadzi również zajęcia metodą Weroniki Sherborne. Wykładowca pedagogiki na DSW we Wrocławiu.

mgr Katarzyna Skolimowska polonistka z doświadczeniem zawodowym we wszystkich typach szkół, dziennikarka magazynu dla wychowawców „Sygnał", renerka w Akademii Webinaru, autorka bloga www.inspiracjedlaszkoly.pl i właścicielka marki FitEdukacja. Inicjatorka ruchu edukacyjnego „FitEdukacja – Zdrowy wymiar edukacji", który ma na celu wprowadzenie do polskich szkół edukacji dla zdrowia (w tym edukacji do ruchu i poprzez ruch oraz dietę dla mózgu). Pomysłodawczyni i współautorka nowoczesnego podręcznika dla wychowawców „Wychowanie do osobistego rozwoju".

 

mgr Anna Smarzyńska - ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Zielonej Górze, animatorka kultury, była fotografka, aktywistka społeczna związana z Wrocławiem. Założycielka Stowarzyszenia Kultura Równości i organizator Wrocławskich Marszów Równości. Jest osobą zaangażowaną społecznie, w szczególności angażuje się w ruch LGBTQ. Obecnie zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Od 2016 roku jest osobą trenerską WenDo. 2020 skończyła Holistyczną Szkołę Trenerów. Identyfikuje się jako osoba queer.

mgr Katarzyna Sobieszczańska - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie oraz prawa pracy na Uniwersytecie Wrocławskim; posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac; od 2013 r. dzieli się wiedzą i doświadczeniem - wspiera przedsiębiorców i sektor publiczny, specjalistów ds. kadr i płac oraz księgowych w zakresie ubezpieczeń społecznych jak również bieżących problemów kadrowo-płacowych. 

mgr Angelika Szczęsna –  nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, logopeda oraz certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2009 roku, aktualnie pracuje, jako nauczyciel wspomagający i rewalidator, wykorzystując wiedzę z zakresu terapii integracji sensorycznej, logopedii, terapii ręki i pedagogiki specjalnej w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. 

mgr Aneta Szostak-Sulewska  absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagogika, studia podyplomowe na kierunku nauczanie matematyki z elementami informatyki oraz z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, certyfikowany specjalista-kynoterapeuta, trenerka profilaktyki pogryzień. Certyfikowany praktyk Metody Tomatisa. 

dr Sławomir Świtała – ukończone studia Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne, a także 3-letnia szkoła dla psychoterapeutów w Ośrodku Edukacji Psychologicznej Jacka i Barbary Rydlewskich we Wrocławiu, jak również liczne kursy, m.in. oligofrenopedagogiki; posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauk Humanistycznych na AWF oraz na SWPS we Wrocławiu, a także jako nauczyciel dyplomowany w liceum; psychoterapeuta w nurcie Gestallt – prowadzi terapie indywidulane, a od 7 lat także liczne szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz zarządzającej placówkami oświatowymi.

mgr Małgorzata Talaga-Duma  absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia małych dzieci. Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe prowadząc szkolenia, wykłady oraz warsztaty edukacyjno-kulinarne m.in. w placówkach oświatowych. Współpracuje z Instytutem Psychodietetyki we Wrocławiu. Uczestniczka programu Zdrowo Jemy - Zdrowo Rośniemy pod kierownictwem m.in. Instytutu Matki i Dziecka. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem jadłospisów do placówek oświatowych i cateringów szkolnych oraz szeroko pojętą edukacją w tym zakresie. Autorka artykułów o zdrowym żywieniu i psychologii jedzenia publikowanych na łamach portali m.in. dietetycy.org.pl, czytamyetykiety.pl, nutrilife.pl. Autorka bloga  jedzzglowa.pl.

mgr Marcelina Wnęk  pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia i holistycznego podejścia do życia, właścicielka i trenerka edukacyjna firmy Win Your Life. Była dyrektor językowego przedszkola oraz szkoły montessoriańskiej we Wrocławiu. Zawodowo związana z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów oraz nauczycieli. Promotor zdrowia i holistycznego podejścia do życia, właściciel i trener edukacyjny w firmie Win Your Life.

mgr Olga Woj – absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska, specjalność nauczyciel; założycielka i metodyk szkoły językowej dla dzieci High Five School w Poznaniu; autorka programów do nauki języka opartych na nauczaniu zgodnym z naturą mózgu, certyfikowany trener efektywnej nauki i biegłego czytania; od kilku lat trener kadry pedagogicznej z powyższych zakresów tematycznych.

mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – absolwentka UW z na wydziale Sztuki i Psychologii (psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży, patologia rozwoju); liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji i wspierania rozwoju dzieci metodą MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfullness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowany trener metody).

Michał Wróbel  ratownik medyczny od 2008 r.; w 2010 roku uzyskał tytuł Ratownika Medycznego w Policealnym Studium Ratowników Medycznych "KADRA" we Wrocławiu; pracuje w  zespołach wyjazdowych o standardzie podstawowym (P) i specjalistycznym (S) Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, prowadzi cykle szkoleń z pierwszej pomocy dla zewnętrznych odbiorców (ProLife), kieruje również pracą Ratowników w Strefie LG. 

mgr Agnieszka Zienkiewicz  właścicielka firmy Euro-Szkolenia, wiceprezes Fundacji Prymus. Z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego, z pasji specjalista TIK. Ma 27 lat doświadczenia w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem z kapitałem zagranicznym, w marketingu, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi – w rekrutacji pracowników oraz ich szkoleniu.

mgr Urszula Zyśko – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej z wieloletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń (np. z autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, zespołem FAS itp.). Pracowała jako terapeuta w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Od 2012 r. prowadzi Pracownię Integracji Sensorycznej Sentidos we Wrocławiu.

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com