03.06.2024

Awans zawodowy nauczycieli - szczegółowy poradnik (online)

online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Dostępne formy szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Getresponse lub Zoom;
b) 
dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu.

UWAGA: 
aby uczestniczyć w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (rada pedagogiczna) 
2-4 (szkolenia otwarte)

Prowadząca: mgr Aneta Szostak-Sulewska (specjalistka ds. awansu zawodowego nauczycieli) lub mgr Justyna świder (radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 109-290 pln/os. (cena zależna od czasu i zakresu szkolenia);
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 240 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1900 pln (do 20 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie) 1600 pln 
(do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Awans zawodowy nauczycieli - szczegółowy poradnik (edycja wiosna 2024)
to szkolenie dla dyrektorów/opiekunów stażu/nauczycieli z p. Justyną Świder.

Cel szkoleń: 
zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego; omówione zostaną wszystkie stopnie awansu oraz ich nowe i stare zasady.

Zakres szkolenia:

1. Omówienie podstaw prawnych.
2. Dwa stany prawne do 2027 r. – na co należy uważać?
3. Omówienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw.
4. Awans na stopień nauczyciela mianowanego według „starej ścieżki":

    a) Etap szkolny awansu (wniosek, opiekun stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego).
    b) Etap urzędowy awansu (treść wniosku i załączniki, postępowanie komisji egzaminacyjnej).

5. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:

    a) obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
    b) warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
    c) zadania dyrektora.

6. Nowe dyplomowanie:

    a) obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
    b) warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
    c) zadania dyrektora.

7. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.
8. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela
9. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na nowej ścieżce: 

    a) Warunku uzyskania stopnia; 
    b) Aktualna ocena pracy- omówienie zasad i terminów;
    c) Dokumentacja.

10. Awans zawodowy dyrektora szkoły - na jakich zasadach od 1 września 2022 r. 

Dla kogo:
 dyrektorów;
 opiekunów stażu;
– nauczycieli:
– innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Miejsce szkolenia: ;
a) zamkniętego dla grona pedagogicznego: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
b) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Getresonse lub Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA: 
W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177

e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna