07.12.2021

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych (online)

online na Zoom

Forma szkolenia:
- online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

UWAGA: 
w celu wzięcia udziału w szkoleniu online nie trzeba posiadać konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych:  5

Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka - radca prawny, właścicielka łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, która specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym oraz prawie zamówień publicznych.

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) w czasie rzeczywistym 340 pln/os.;

– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) w czasie rzeczywistym 1 500 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: wprowadzenie do regulacji nowego Prawa zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku w zakresie zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy. Obejmuje tematykę zasad udzielania zamówień publicznych, sposobu szacowania wartości zamówienia, a także procedurę udzielania zamówień poniżej kwoty 130.000 zł.

Zakres szkolenia:

  1. Zasady udzielania zamówień publicznych.
  2. Wybrane obowiązki zamawiającego.
  3. Szacowanie wartości zamówienia.
  4. Podział zamówienia na części.
  5. Udzielanie zamówień na usługi społeczne.
  6. Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 zł.
  7. Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zł.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;

– pracowników administracyjnych z placówek oświatowych.

Miejsce szkolenia: otwartego online dla osób indywidualnych: w wirtualnym pokoju na Zoom.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

pełny HTML | wersja mobilna