09.04.2024

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne)

online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarnie (Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom
b) film ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miej

Ilość godzin dydaktycznych:  3 (rada pedagogiczna lub szkolenie otwarte online) lub 4 (stacjonarne szkolenie otwarte)

Prowadz
ące: mgr Magdalena Frontczak (pedagożka specjalna) lub dr Anna Przyborska-Borkowicz (specjalistka oddolnych inicjatyw pedagogicznych)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 99 pln/os.;
b) stacjonarnie 180 pln/os.;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnie 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 1000 pln (do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: profilaktyka zaburzeń zachowania; zdobycie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci; podniesienie kompetencji wychowawczych; poznanie zasad pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

 Zakres szkolenia:

1. Ocena i diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
2. Zachowanie się dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
3. Omówienie zasad pracy i postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.
4. Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
5. Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami.

Dla kogo:
nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych;
studentów planujących pracę w placówkach oświatowych;
wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

Miejsce szkolenia: 

a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) zamkniętego dla grona pedagogicznego: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA: 

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna