15.04.2024

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (online lub stacjonarne)

online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem

Ilość godzin dydaktycznych:
3 (rada pedagogiczna)
4 (szkolenie otwarte)
2 (szkolenie online)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog) 

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 79 pln/os.

b) stacjonarnego 180 pln/os;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 59 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);

b) stacjonarnego 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 1000 pln (do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba);
– prelekcja dla rodziców: online w czasie rzeczywistym 400 pln/godz. zegarowa

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel zajęć: podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym; profilaktyka zaburzeń zachowania w sytuacjach stresowych; zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zakres zajęć:

1. Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach stresujących.
2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania objawów stresu.
3. Uświadomienie sobie możliwości i zasobów osobistych sprzyjających radzeniu sobie ze stresem.
4. Poznanie technik i sposobów obniżających napięcie emocjonalne i stres. 
5. Etapy i symptomy wypalenia zawodowego oraz sposoby zapobiegania wypaleniu.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedów;
– dyrektorów i innych pracówników oświaty.

Miejsce szkolenia: 

a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) zamkniętego dla grona pedagogicznego lub prelekcja dla rodziców: stacjonarnie w zamawiającej placówce (do 20 km od Wrocławia) lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA:  

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
Zgłoszenia mailem: biuro@euro-szkolenia.com.pl

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC 

pełny HTML | wersja mobilna