04.03.2024

Skuteczna komunikacja z rodzicami (lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne)

w godz. 17.00-19.30 stacjonarnie we Wrocławiu, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (stacjonarna rada pedagogiczna)

4 (stacjonarne szkolenie otwarte) 
2 (szkolenia online: otwarte i rada pedagogiczna)
1 (prelekcja dla rodziców)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 79 pln/os.;
b) stacjonarnego 180 pln/os.;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 59 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 59 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– prelekcja dla rodziców: online w czasie rzeczywistym 350 pln/grupa.

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkoleniapoprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii nauczyciel–rodzic, ale także do wyboru nauczyciel–uczeń, nauczyciel–dyrektor, rodzic-dziecko.

Zakres szkolenia:

  1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
  2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
  3. Aktywne słuchanie, komunikat: "ja".
  4. Język ciała.
  5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
  6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
  7. Zasady współpracy z rodzicami.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich etapów edukacji;
– pedagogów i psychologów;
– dyrektorów i innych pracowników administracyjnych z placówek oświatowych;
– opiekunek dziecięcych;
– terapeutów zajęciowych;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju własnej osobowości. 

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rady pedagogicznej lub prelekcja dla rodziców: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online na Zoom;

b) otwartego dla osób indywidulanych stacjonarnie: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na Zoom.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 100 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna