31.01.2024

WORD w praktyce (online lub stacjonarne)

online dla grupy otwartej w godz. 9.00-12.45 (szkolenie w czasie rzeczywistym na platformie Zoom)

Forma szkolenia:
- stacjonarnie 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu.

Ważne: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem i nie trzeba posiadać konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych: 
4 (rada pedagogiczna online lub stacjonarnie)
5 (szkolenie otwarte online i stacjonarnie)

Prowadząca:  mgr Izabela Mädge (specjalistka pakietu MS Office)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 240 pln/os.;
b) stacjonarnego 340 pln/os.;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 210 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1 500 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1 900 (do 12 osób + 100 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 210 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z obsługą edytora tekstu Word od prostego tworzenia pism, poprzez bardziej złożone dokumenty, do automatyzacji prac.

Zakres szkolenia:

1. Praca z dokumentem i operacje na tekstach – wstawianie i usuwanie znaków, sposoby zaznaczania, zmiana wielkości liter, wyrównywanie tekstów, ustawianie marginesów, skróty klawiaturowe.
2. Tabele – wstawianie tabeli, usuwanie i wstawianie kolumn i wierszy, zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy, modyfikowanie i formatowanie tabeli.
3. Tworzenie list numerowanych i wypunktowanie – tworzenie i modyfikowanie
4. Redagowanie tekstów – poprawa błędów (narzędzia: ZNAJDŹ- ZAMIEŃ oraz SPRAWDZANIE PISOWNI), usuwanie zbędnych spacji, autokorekta.
5. Praca z elementami graficznymi – wstawianie kształtów i obrazów, zmiana rozmiaru i zachowanie proporcji, wstawianie wykresów Excela i ich automatyczna aktualizacja.
6. Nagłówek i stopka – wstawianie aktualnej daty, nazwy dokumentu, numerowanie stron.
7. Formatowanie tekstu – zmiana stylu i rozmiaru czcionki, zastosowanie narzędzia Malarz formatów.

Dla kogo:
– pracowników administracyjnych placówek oświatowych;

– nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych (indywidualnych i rad pedagogicznych);
– wszystkich osób zainteresowani tematyką szkolenia. 

Miejsce szkolenia:
a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;

b) zamkniętego dla rady pedagogicznej: stacjonarnie w zamawiającej placówce (do 20 km od Wrocławia) lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom (lub w grupie szkoleniowej na FB);
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 7 dni.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna