27.03.2024

WORD w praktyce (online lub stacjonarne)

online na Zoom lub stacjonarnie w zamawiającej placówce

Forma szkolenia:
- stacjonarnie 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu.

Ważne: 
aby uczestniczyć w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych: 
4 (rada pedagogiczna online lub stacjonarnie)
5 (szkolenie otwarte online i stacjonarnie)

Prowadząca:  mgr Izabela Mädge (specjalistka pakietu MS Office)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 240 pln/os.;
b) stacjonarnego 340 pln/os.;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 210 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1900 pln (do 20 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 30 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 2200 (do 20 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 1600 pln (do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z obsługą edytora tekstu Word od prostego tworzenia pism, poprzez bardziej złożone dokumenty, do automatyzacji prac.

Zakres szkolenia:

1. Praca z dokumentem i operacje na tekstach – wstawianie i usuwanie znaków, sposoby zaznaczania, zmiana wielkości liter, wyrównywanie tekstów, ustawianie marginesów, skróty klawiaturowe.
2. Tabele – wstawianie tabeli, usuwanie i wstawianie kolumn i wierszy, zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy, modyfikowanie i formatowanie tabeli.
3. Tworzenie list numerowanych i wypunktowanie – tworzenie i modyfikowanie
4. Redagowanie tekstów – poprawa błędów (narzędzia: ZNAJDŹ- ZAMIEŃ oraz SPRAWDZANIE PISOWNI), usuwanie zbędnych spacji, autokorekta.
5. Praca z elementami graficznymi – wstawianie kształtów i obrazów, zmiana rozmiaru i zachowanie proporcji, wstawianie wykresów Excela i ich automatyczna aktualizacja.
6. Nagłówek i stopka – wstawianie aktualnej daty, nazwy dokumentu, numerowanie stron.
7. Formatowanie tekstu – zmiana stylu i rozmiaru czcionki, zastosowanie narzędzia Malarz formatów.

Dla kogo:
– pracowników administracyjnych placówek oświatowych;

– nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych (indywidualnych i rad pedagogicznych);
– wszystkich osób zainteresowani tematyką szkolenia. 

Miejsce szkolenia:

a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) zamkniętego dla grona pedagogicznego: stacjonarnie w zamawiającej placówce (do 20 km od Wrocławia) lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA: 

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna