Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: 21.11.2022
online dla grupy otwartej w czasie rzeczywistym na platformie Zoom w godz. 18.00-20.15

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

Ilość godzin dydaktycznych:  3 (rada pedagogiczna lub szkolenie otwarte online) lub 4 (stacjonarne szkolenie otwarte)

Prowadz
ące: mgr Magdalena Frontczak (pedagog) lub dr Anna Przyborska-Borkowicz (specjalista oddolnych inicjatyw pedagogicznych)

Cel szkolenia: profilaktyka zaburzeń zachowania; zdobycie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci; podniesienie kompetencji wychowawczych; poznanie zasad pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

 Zakres szkolenia:

    1. Ocena i diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

    2. Zachowanie się dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

    3. Omówienie zasad pracy i postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.

    4. Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

    5. Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami.

Dla kogo:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych;

studentów planujących pracę w placówkach oświatowych;

wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 


Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 1000 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych (szkolenie online) 99 pln/os.

– dla osób indywidulanych (szkolenie stacjonarne) 180 pln/os.

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com