Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka
Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2)
Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi Emisja głosu w pracy nauczyciela EXCEL - kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole FitLekcja/FitZajęcia, czyli jak kreatywne zaktywizować dzieci Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
Gry i zabawy integrujące zespół klasowy (lub nauczycieli) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat)
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2 Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Pewność siebie i samoocena dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych
TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i w szkole Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży
WORD w praktyce Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com