Szkolenia otwarte

 

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online lub stacjonarnie) Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarnie) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela(online lub stacjonarnie)
Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarnie) Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy kontraktowy/mianowany/dyplomowany (online/stacjonarnie) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (stacjonarnie lub online)
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego (stacjonarnie) Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży?
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online lub stacjonarnie)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarnie) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (stacjonarnie lub online)
Emisja głosu w pracy nauczyciela (stacjonarnie lub online) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (stacjonarnie lub online) Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole (stacjonarnie lub online)
FitLekcja, czyli jak kreatywne zaktywizować dzieci Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy/grupę dzieci/nauczycieli (stacjonarnie)
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie) Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarnie) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej (stacjonarnie lub online) Jak motywować dzieci do nauki (stacjonarnie lub online)
Jak radzić sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami uczniów po powrocie do szkoły (online) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online i stacjonarnie)
Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli 20 gier i zabaw integrujących zespół (e-book) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 (stacjonarnie)
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku (stacjonarnie i online) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów (satcjonarnie)
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej cz. 1 - wiedza i praktyka w pigułce (online)
Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną (satcjonarnie) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu (stacjonarnie)
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (stacjonarnie lub online) Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego (online) Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online lub stacjonarnie)
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej - IPET, WOPFU (online i stacjonarnie) Pewność siebie i samoocena dziecka Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki
Praktyczne narzędzia cyfrowe w zdalnym nauczaniu dla nauczyciela wychowania fizycznego (online) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarnie lub online) Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarnie)
Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u (stacjonarnie) Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf (stacjonarnie)
Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (stacjonarnie lub online) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online)
Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online)
Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (stacjonarnie lub online) Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów (stacjonarnie/Wrocław) Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych
Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarnie) Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (stacjonarnie lub online) Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie rówieśniczej placówki ogólnodostępnej (online lub stacjonarnie)
Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online lub stacjonarnie) Wielkanoc na zajęciach plastycznych z dziećmi WORD w praktyce (stacjonarnie lub online)
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarnie) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego (stacjonarnie) Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online lub stacjonarnie)
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie lub online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u (satcjonarnie)
Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online) Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci (stacjonarnie) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną (stacjonarnie) Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych (online lub stacjonarnie) Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 12 r.ż. (online i stacjonarnie) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarnie) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online) Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com