Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018
Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży?
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi Emisja głosu w pracy nauczyciela
EXCEL - kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego dla nauczycieli Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole FitWychowawca, czyli jak integrować, motywować i inspirować uczniów - spotkanie dla liderów
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci
Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli gry i zabawy integrujące zespół Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
Pewność siebie i samoocena dziecka Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych
TIK (ITC) z użyciem tablicy w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i w szkole Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży
WORD w praktyce Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma zajęć z rozciągania na lekcji wf-u Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zasady zdrowego odżywiania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com